Physician teriminin tıbbi anlamı; n. Hekim, tabip, doktor.