Physicist teriminin tıbbi anlamı; n. Fizik alimi, tabii bililre uzmanı, tabiatçı, fizikçi.