Physinosis teriminin tıbbi anlamı; n. Tabii sebep (faktör) lerden doğan hastalık.