Physiologist teriminin tıbbi anlamı; n. Fizyoloji bilgini, fizyolog.