Physique teriminin tıbbi anlamı; n. Bünye, vücut, beden, beden oluşumu.