Phytin teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Tohumlardan çıkarılan besleyici bir bileşim, fitin.