Phytobezoar teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Nebati liflerden oluşmuş bir bezoar.