Phytochemistry teriminin tıbbi anlamı; n. Bitki organizmasında seyreden biokimyasal olayları oknu alan bilim adlı, ibtki kimyası.