Phytology teriminin tıbbi anlamı; n. Bitkileri konu alan bilimdalı, bitki bilimi, botanik.