Phytomenadione teriminin tıbbi anlamı; n. İntravenöz olarak kullanılan K vitamini.