Phytoparasite teriminin tıbbi anlamı; n. Parazit türünden nebati organizma, fitoparazit.