Phytopathology teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Bitki patolojisi; 2. Bakterilerden ileri gelen hastalıkların patolojisi.