Phytophagy teriminin tıbbi anlamı; n. Bitki yeme, bitkilerle beslenme,fitofaji.