Phytosis teriminin tıbbi anlamı; n. Nebati parazitlerden ileri gelen hasatlık, fitoz.