Pia Mater teriminin tıbbi anlamı; n. Beyin ve omuriliği saran üç zardan en içteki, ince vasküler yapı gösterenzar.