Pia-Arachnitis teriminin tıbbi anlamı; n. See: Leptomeningitis.