Piarachnoid teriminin tıbbi anlamı; n. Pia mater ve araknoid zarı (beyin ve omurilik zarları).