Picorna Virus teriminin tıbbi anlamı; n. Tamamen ribonukleik asitten yapılı olan çok küçük viruslardan meydana gelen bir grup mikro-organizma.