Picrotoxinism teriminin tıbbi anlamı; n. Pikrotoksin zehirlenemsi.