Piercing Pain teriminin tıbbi anlamı; Delici veya oyucu nitelikte ağrı;