Piesesthesia teriminin tıbbi anlamı; n. Basınç duyusu.