Piezotherapy teriminin tıbbi anlamı; n. Sun'i pnömotoraks.