Pigmentary teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Boyaya ait; 2. İçinde boya bulunan, pigmentli.