Piliation teriminin tıbbi anlamı; n. Kıl veya tüylerin oluşması,kılların gelişmesi.