Pillion teriminin tıbbi anlamı; n. Muvakkat sun'i (takma) bacak.