Pilo teriminin tıbbi anlamı; pref. Kıl, saç anlamına önek.