Pilocystic teriminin tıbbi anlamı; a. Kistli ve kıllı.