Pilus Incarnati teriminin tıbbi anlamı; Batan kıl.