Pimeloma teriminin tıbbi anlamı; n. Yağ dokusundan gelişen iyi huylu tümör, pimelom.