Pimelorrhea teriminin tıbbi anlamı; n. Dışkı'da fazla miktarda yağ bulunması ile belirgin ishal, yağlı diyare, pimelore.