Pimeluria teriminin tıbbi anlamı; n. İdrarda yağ damlacıklarının bulunuşu, idrarla yağ atılışı, pimelüri.