Pinching teriminin tıbbi anlamı; n. Çimdikleme, etli dokuyu parmaklar arasında sıkma şeklinde yapılan hareket.