Pine Tar teriminin tıbbi anlamı; biochem. Kan katranı.