Pineal teriminin tıbbi anlamı; a.&n. 1. Çam kozalağı şeklinde, kozalaksı, pinealis; 2. Beyin epifizi.