Pinealectomy teriminin tıbbi anlamı; n. Beyin epifizini çıkarma ameliyatı.