Pinealism teriminin tıbbi anlamı; n. Beyin epifizinin salgı bozukluğu.