Pinealopathy teriminin tıbbi anlamı; n. Beyin epifizi hastalığı.