Piniorm teriminin tıbbi anlamı; a. Kozalak şeklinde, kozalaksı.