Pink Disease teriminin tıbbi anlamı; n. Acrodynia, çocuklarda görülen ve civa zehirlenmesine bağlı olduğu sanılan bir hastalık.