Pinnal teriminin tıbbi anlamı; a. Kulak kepçesiyle ilgili, kulak sayvanı'na ait.