Pinocyte teriminin tıbbi anlamı; n. Doku sıvılarını emen ve hazmeden bir hücre, pinosit.