Pinocytosis teriminin tıbbi anlamı; n. Hücreler tarfından sıvının emilmesi.