Pinquecula teriminin tıbbi anlamı; n. Bulber konjunktiva üzerinde meydana gelen sarı ve hafifçe kabarık bir oluşum.