Pint teriminin tıbbi anlamı; n. Yarım litrelik ölçü, bir galonun sekizde biri, pint.