Pipet teriminin tıbbi anlamı; n. Sıvıları bir kabdan başka bir kaba nakletmek için icne cam boru, piyet.