Piroplasma Hominis teriminin tıbbi anlamı; İnsanda kayalık dağlar, lekeli humması'na sebep olan Piroplazma türü.