Pit teriminin tıbbi anlamı; n.&v. 1. Koltukaltı gibi çukur yer, koltuk çukuru; 2. Muvakkaten çukurlaşmak.