Pitch teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Zift pix; 2. Bir takım ağaçlardan çıkan çamsakızına benzer madde.