Pithiatry teriminin tıbbi anlamı; n. Telkin tedavisi, telkin ve ikna ile tedaviyi konu alan bilim dalı, pitiatri.