Pithing teriminin tıbbi anlamı; n. Deney hayvanlarının beyin veya murdar iliğini delem veya kesme ameliyesi.